توضیحات کاره

  •  ۱ دقیقه ۱۰۰۰ تومان.
  • هر 20 دقیقه در یک روز انجام می شود.
  • در صورت وجود کلمه و جمله های انگلیسی یا عربی در صورت مشخص بودن صدا نوشته میشود.
  • در صورت نوشته نشدن هر کلمه به دلیل نامفهومی صدا، زمان آن بر حسب دقیقه و ثانیه به او اطلاع داده خواهد شد.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مشتری متن مربوطه را در قالب فایل ورد تحویل خواهد گرفت

  • تحویل به صورت: word
  • به زبان: فارسی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از رونویسی انجام شده توسط این کاربلد را مشاهده و بررسی نمایید:

فایل صوتی

فایل متنی رونویسی شده

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای 1 دقیقه   در 2 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.