توضیحات کاره

سلام. من می تونم پروژه های مربوط به برنامه ASPEN+ را برای شما اجرا کنم و توضیحات لازم برای ران کردن اون رو براتون ارسال کنم.

بنده 4 سال هست که این برنامه رو تدریس می کنم.

 قیمت پایه برای واحدهایی با حد اکتر 2 دستگاه اصلی است.

برای تعداد بیشتر و چرخه های کامل لطفا درخواست ثبت پروژه ی اختصاصی بدهید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.