توضیحات کاره

صفحه آرایی کتاب و نشریه با نرم افزار ایندیزاین انجام می شود.

* کتاب:

 • صفحه آرایی ساده (متنی) هر صفحه: 1,000 تومان
 • طراحی یونیفرم (قالب) صفحات و صفحه آرایی هر صفحه: 2,000 تومان
   

* منظور از صفحه آرایی ساده، صفحه بندی کتاب بدون طراحی قالب کلی صفحات، به صورت متنی می باشد که اکثر کتاب ها به این شیوه صفحه بندی می شود.
* برای جذابیت بیشتر می توانم مانند نمونه کارهایی که در بالا مشاهده می کنید، یک قالب برای صفحات طراحی کنم. در این حالت طراحی در هزینه صفحه آرایی لحاظ شده و بابت طراحی قالب، هزینه جدایی از شما دریافت نمی شود.
* برای صفحه آرایی ساده تا 5 عکس پذیرفته می شود اما اگر کتاب تعداد زیادی تصویر دارد از گزینه دوم استفاده کنید.
* در صورتی که کتاب جدول دارد قبل از ثبت سفارش هماهنگی کنید چرا که با توجه به حجم جداول ممکن است هزینه تغییر کند.
* متن باید غلط گیری شده برای صفحه آرایی تحویل شود و امکان غلط گیری پس از صفحه آرایی وجود ندارد، اما در صورتی که در بازبینی نهایی در حد چند کلمه نیاز به اصلاح بود، انجام خواهد شد.
* برای ثبت سفارش صفحه آرایی کتاب از فرم زیر استفاده کنید.

* نشریه:

 • صفحه آرایی معمولی هر صفحه 8,000 تومان
 • طراحی و صفحه آرایی هر صفحه 12,000 تومان

 

* برای ثبت سفارش صفحه آرایی روزنامه، مجله و نشریه چاپی و الکترونیک، و همچنین برای حجم بالای کار و سایر شرایط خاص از گزینه درخواست پروژه اختصاصی استفاده نمایید.

* همچنین جهت انجام امور طراحی جلد، کاره ی دیگری من را مشاهده نمایید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل فایل PDF صفحات داخلی، با کیفیت بالا مناسب برای چاپ

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  صفحه آرایی ساده (متنی) هر صفحه کتاب 3 روز 1,000 تومان
  صفحه آرایی ساده (متنی) هر صفحه   +1,000 تومان
  طراحی یونیفرم (قالب) صفحات و صفحه آرایی هر صفحه   +2,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.