توضیحات کاره

سلام  دوست نادیده ام..امیدوارم حال دلت کوک کوک باشد ..کوک به تمنای قلبت... کارمن  یک کاراحساسی وکاملادلنوشته است به علت علاقه شخصی وکسب درآمد.میتوانم بشماقول بدهم که درسفارش شما قلبم راجای قلبتان بگزارم ونگاهم راجای چشمانتان تابهترموضوع درخواستی شماراتبیین کنم. من برای هرصفحه متن احساسی بین 3000 تا5000 تومان رادرنظردارم اما بازهم انتقادات منظقی شمامورداحترام من خواهدبود و درصورت عدم رضایت شما بامن صحبت کنید.                                         دوستدارشما وتشکرازوقتتان..                                                                                                                                                                              

 

 

   

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن درخواستی شما بصورت تایپ عرضه میشودیابصورت یک فایل word

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های halataee1-89