توضیحات کاره

قبل از ساخت هر قطغه مکانیکی باید مدل سه بعدی ان ایجاد شود برای ایجاد مدل های سه بعدی می توان از نرم افزار solidworksکمک گرفت.

اینجانب می توانم مدل قطعه دلخواه شما را در نرم افزار solidworksایجاد کنم

قیمت گذاری به ازای هرروز 30هزار تومان است (وبستگی دارد پروژه شما چقدر زمان ببرد

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نقشه کامل از قطعه 

مدل منتاژی

مدل سه بعدی تمام قطعات به صورت جداگانه

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر روز کار 0 روز 30,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های علیرضاهادی