توضیحات کاره

هر سازمانی اعم از موسسه و شرکت زمانی که به ثبت می رسند باید جهت اخذ پلمپ دفاتر خود اقدام کنند تا از این طریق بتواند تمام امور مالی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد.در این دفاتر که به دفاتر قانونی هم معروف هستند و جز دفاتر رسمی، پس باید تمام عملیات مالی یک شرکت در حیطه فعالیت خود به صورت کاملا خوانا و بدون هیچ گونه اشتباه اعم از خط خوردگی،لاک گیری باید وارد شود. به دلیل وجود نداشتن نظارت دولتی هنگام نوشتن این دفاتر برای پیشبرد درست این امر و دست نبردن در دفاتر یا زیاد و کم کردن صفحات ابتدای هر سال مالی شرکت ها اقدام به گرفتن یک دفتر نو کرده و به مراکز پلمپ دفاتر مراجه می کنند تااین دفاتر مهر و امضا و تمامی صفحات توسط دولت پلمپ شده تا از این طریق از سوء استفاده جلوگیری شده و سازمان ها هم در پایان هر سال مالی که باید اظهار نامه ی مالی خود را تحویل دهند این دفاتر را هم برای استناد به دارایی تحویل می دهند.
پلمپ دفاتر به دلیل اینکه جزو قوانین است امری الزامی می باشد و در صورت اجرا نکردن آن جریمه ی مالی شامل حال آن سازمان می شود.حتی شرکت هایی که فعالیت ندارند باید دفاتر مالی خود را تهیه کرده و برای اثبات عدم فعالیت خود به اداره مالیاتی دفاتر را به صورت خالی ارائه دهد.لازم به ذکر است که سازمان ها اواخر هر سال باید اقدام به اخذ پلمپ دفاتر قانونی کنند. در دفاتر اگر برای فرار از مالیات مدارک تقلبی ترتیب دهند و یا به ر روشی از دادن اظهارات مالیاتی خود داری کنند به مدت 3 سال متوالی حبس از 3 ماه تا2 ماه ومحرومیت از کلیه معافیت ها وبخشودگی های قانونی دراین مدت است و همچنین جریمه مالیاتی هم دارد. کلیه این دفاتر باید به مدت 10 سال پس از اتمام سال مالی نگهداری شوند.
حال به توضیحاتی درباره ی این موارد می پردازیم :
دفتر پلمپ روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی

دفتر پلمپ روزنامه :

در این دفتر کل کارهای روز باید وارد شود مانند واردات و صادرات ، تمام درآمد ها و هزینه ها.

دفتر کل :

در صفحات مشخص شده ی این دفتر باید اطلاعات ریز دفتر روزنامه وارد شود

دفتر دارایی :

این دفتر شامل اطلاعات تمام دارایی ها و تمامی صادرات و وردات به صورت دقیق طی یک سال می باشد که در آخر باید در دفتر کل به ثبت و امضا برسد و تحویل این دفتر هم به صورت سالینه است.برای کنترل تمامی این موارد سازمان امور مالیاتی دو یا سه نفر را طبق قوانین برای بازرسی به دفاتر فرستاده می شوند و برای رسیدگی می توانند تمام مدارک لازم را به اداره ی امور مالیاتی برده و در قبال دریفت مدارک به سازمان مورد نظر رسید ارائه دهند.

اقدام به گرفتن دفتر پلمپ دفاتر :

برای تهیه این دفاتر پلمپ باید اول برگه ی اظهارنامه ی پلمپ دفاترتجاری را که در قسمت فروش اوراق بهادر است همراه با ذکراینکه تعداد دفاتر مورد نیاز چند جلد است تهیه کنند و همچنین در آن شماره ی ثبت ، مشخصات مدیر عامل و آدرس مربوطه هم باید درج شود و در آخر این برگه حتما باید شامل مهر و امضای مدیر عامل سازمان(شرکت یا موسسه)باشد.

مدارک مورد نیاز پلمپ دفاتر :

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضا
کپی روزنامه تاسیس یا آخرین تغییرات شرکت که در روزنامه ثبت شده است.
مهر شرکت

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل دفاتر قانونی از طریق پست

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.