توضیحات کاره

 • طراحی مدل سه بعدی قطعات و مجموعه های مونتاژی
 • طراحی نقشه های دوبعدی و نقشه انفجاری
   
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 

 • فایل مدل های سه بعدی و مجموعه های مونتاژی همراه با نمودار درختی
 • فایل نقشه انفجاری و نقشه های دوبعدی قطعات همراه با جدول نقشه و به صورت اندازه گذاری شده

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه   5 روز 50,000 تومان
  تهیه نقشه از مدل های سه بعدی(هر نقشه) +2 روز +10,000 تومان
  تهیه فایل رندرینگ از مدل ها +1 روز +20,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های habibkarimzadeh