توضیحات کاره

 • طراحی مدل سه بعدی قطعات و مجموعه های مونتاژی
 • طراحی نقشه های دوبعدی و نقشه انفجاری
   

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 

 • فایل مدل های سه بعدی و مجموعه های مونتاژی همراه با نمودار درختی
 • فایل نقشه انفجاری و نقشه های دوبعدی قطعات همراه با جدول نقشه و به صورت اندازه گذاری شده

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های habibkarimzadeh