توضیحات کاره

برای هر بنر مبلغ 80 هزارتومان دریافت میشود که در اندازه های پست اینستاگرام و یا استوری می باشند

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از خرید فایل عکس بنر طراحی شده در اختیار مشتری قرار میگیرد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های habibeskandari