توضیحات کاره

ثبت درخواست تاسیس انواع شرکتها و موسسات غیرتجاری در سامانه جامع ثبت شرکتها و تنظیم اوراق شرکت ۲۲۰ هزار تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از ثبت تقاضای تاسیس در سامانه ثبت شرکتها، فایل PDF اوراق شرکت یا موسسه غیرتجاری به شرح ذیل در اختیار متقاضی قرار می گیرد:

- ابلاغیه تایید نام

- اساسنامه

- اظهارنامه(تقاضانامه/شرکتنامه)

- متن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

- متن صورتجلسه هیات مدیره

- رسید پذیرش اینترنتی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها   در 7 روز
    با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.