توضیحات کاره

 تنظیم انواع صورتجلسه تغییرات اشخاص حقوقی و ثبت آن در سامانه جامع ثبت شرکتها هر صورتجلسه ۱۸۰ هزار تومان

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 در صورت تقاضای تنظیم انواع صورتجلسه تغییرات و ثبت آن در سامانه ثبت شرکتها موارد ذیل در اختیار متقاضی قرار می گیرد:

- رسید پذیرش اینترنتی

- فایل pdf صورتجلسات تنظیمی تغییرات که با توجه به نوع شرکت و دستور جلسه مدنظر کارفرما تهیه شده

- ارائه اوراقی همچون اظهارنامه افزایش سرمایه، لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال سهام، متن نامه نمایندگی، متن آگهی دعوت و... با توجه به نوع صورتجلسه و نوع شرکت

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکتها   در 1 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.