توضیحات کاره

می توانم اطلاعات تحقیقاتی شما را وارد برنامه spss کنم و خروجی اطلاعات چون فراونی، درصد، و برخی از آزمون ها را انجام می دهم.

قیمت برای این کار وابسته به تعداد سوالات و تعداد شیت ها دارد. مثلا برای ورود اطلاعات قیمت 150 به بالا است. قیمت دقیق بعد از تحویل کار مشخص می شود.

برای آماره های توصیفی قیمت هر نمودار و توصیف اطلاعات متفاوت است. 

برخی آزمون ها را نیز خروجی می گیرم که قیمت خروجی و توصیف آزمون هم بستگی به نوع آزمون دارد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل به صورت spss تحویل داده می شود.

در فایل خروجی آزمون به صورت word تحویل خواهم داد.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  15 سوال و 100 پاسخ دهنده 14 روز 50,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.