توضیحات کاره

اپل آیدی مخصوص خودتان را با ایمیل شخصی شما ایجاد می کنم. 

قیمت هر یوزر 10هزار تومن می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

اپل آیدی 

پسورد آن

و اطلاعات حساب

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های g.es-26