توضیحات کاره

  • هر ۱ دقیقه ۱۰۰۰ تومان
  • هر 20 دقیقه در یک روز
  •  در صورتی که قسمتی از فایل شما،قابل تشخصیص نباشد،در فایل تایپ شده، بار نگ متفاوت، زمان تایپ خواهد شد.
  • تایپ فارسی انجام میشود و درصورت وجود کلمات انگلیسی یا عربی اگر تعداد ان در هر 20 دقیقه کمتر از ده تا بود رایگان انجام میشود.
  • تایپ تصویری هر دقیقه 1500 تومان
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 

یک فایل pdf و word

  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فایل تصویری +1 روز +500 تومان
کلمات انگلیسی عربی بالای ده تا هر ده تا   +1,000 تومان
برای یک دقیقه صوتی فارسی   در 2 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.