توضیحات کاره

زیرنویس در ویدیوهای منتشر شده در فضای اینستاگرام و یوتیوب نقش خیلی مهمی داره و افزایش فعالیت در این فضاها باعث شده ما به کمک شما بیایم.

اگر متن زیرنویس از قبل آماده باشد:

هردقیقه زیرنویس گذاری 10000 تومان

و اگر متن اماده نباشد

هر دقیقه زیرنویس گذاری برای فیلم های فارسی 15000 تومان

خواهد بود.

برای زمان های بالای 5 دقیقه، قیمت های بالا به 8000 تومان و 12000 نومان تغییر خواهد کرد.

فیلم انگلیسی فقط در صورت داشتن زیرنویس همراه پذیرفته خواهد شد و فایل زیرنویس ترجمه شده و در اختیار شما گذاشته میشود و قیمت برای هردقیقه 20000 تومان خواهد بود و بدون زیرنویس همراه، از پذیرفتن فیلم با زبان اصلی معذورم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل ویدیویی با زیرنویس چسبیده

یا ویدیو خام به همراه فایل زیرنویس با فرمت srt

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هردقیقه زیرنویس گذاری با متن آماده 2 روز 10,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.