توضیحات کاره

مهندس معمار مسلط به فاز 1 و 2 و ضوابط شهرداری هستم.

 • انجام پروژه اتوکد در طول 1 تا 2 روز با قیمت 70 هزار تومان
 • انجام پروژه 3D  با sketchup  در 3 تا 4 روز با قیمت 100 هزار تومان
 • انجام پروژه های فوتوشاپ معماری در 1 تا 2 روز- شیت 50*70 20 هزار تومان - شیت 100*70 50 هزار تومان
 • طراحی فاز 1 به ازا هر متر مربع 1000 تومان
 • طراحی فاز 2 هر مورد (مقطع، نما و ....) 50 هزار تومان 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ها به هر شکلی که مد نظر باشه تحویل داده میشه

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های ***