توضیحات کاره

با استفاده از اکسل و اکسس خروجی مناسبی برای گزارشات چند لایه و ترکیبی ایجاد کنم

من در شرکتی که در حال حاضر فعال هستم کلیه گزارشات پیچیده فروش را با این ترفند آماده می کنم

هر گزارش شامل یک فایل اکسل می باشد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل اکسل اماده جهت ارائه یا تحلیل

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های EasyExcel