توضیحات کاره

اگر در نرم افزار اکسل یا ورد به مشکلی برخوردید می تونم با توجه بهسابقهای که در این زمینه دارم  کمکتون کنم 

بی خیال نشید سوال بپرسید تا یاد بگیرید (من ماهیگیری را یادتون میدم)

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یه فایل شامل راه حل سوال

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.