توضیحات کاره

انجام پروژه های دانشجویی متره و برآورد نقشه شما و یا ارسال پروژه متره و برآورد ساختمان چهارطبقه

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل pdf ریز متره خلاصه متره و مالی نقشه شما

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های فنی شاپ