توضیحات کاره

برای ساخت سریع تر قطعات صنعتی و صرف زمان کمتر در اندازه گیری قطعات ، خصوصا در قطعات پیچیده ، قطعه مورد نظر را توسط اسکنرهای نوری اسکن کرده و فایل ابر نقاط ایجاد شده را در نرم افزارهایی مثل کتیا به مدل سه بعدی تبدیل مینمایند . اینجانب قادرم فایلهای ابرنقاط را به مدل تبدیل و سپس از فایلهای مدل ، نقشه های 2 بعدی استخراج نمایم و در صورت نیاز به جا نمایی این مدلها را در مجموعه های مونتاژی جانمایی مورد نظر را انجام دهم و قید و بندهای مورد نیاز برای ماشینکاری قطعه را نیز طراحی نمایم . اگر در مجموعه کلی تغییراتی ایجاد شد ، تغییرات متناسب را در مدل قطعه انجام دهم .

هزینه کار بر روی ابر نقاط معمولا بصورت ساعتی بوده و ساعتی 25000 تومان است ، اما می توان قیمت کار بصورت توافقی بین کارفرما و پیمانکار تعیین کرد . روش مناسب این است که زمان مورد نیاز بین طرفین مشخص شده و هزینه نهایی با ضرب زمان تعیین شده در قیمت هر ساعت ، قیمت نهایی محاسبه شود . 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از دریافت فایل ابرنقاط از کارفرما : ارائه مدل 3بعدی ، استخراج نقشه 2 بعدی ، جانمایی در مجموعه مونتاژی ، طراحی قید و بندهای ساخت و مونتاژ ، فرایند ساخت ، 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های رنجبر ج