توضیحات کاره

قیمت هر دقیقه تدوین تیزر تبلیغاتی معادل ۲۰۰ هزار تومن مبباشد برای دو دقیقه ۳۰۰ هزار تومن برای سه دقیقه ۳۵۰ هزار تومن

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 به انتخاب خود مشتری فایل ارسال خواهد شد که این فرمت ها شامل mp4. و avi. و mkv. و ...

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های erfantabatabaei1