توضیحات کاره

صورت تمرین و یا پروژه خود را ارسال کنید و پاسخ صحیح آن را  به همراه توضیحات کامل دریافت کنید . 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

- فایل pdf توضیحات پروژه و یا پاسخ تمرین 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های eradat