توضیحات کاره

اگر مجبورید در روز بارها جدول اکسل خود را فیلتر کنید، بارها و بارها باز کردن زبانه سرستون و نوشتن و انتخاب در آن از سرعت کار شما بسیار خواهد کاست.

بالای سرستون جدول شما یک ردیف اضافه خواهم کرد که اگر متن خود را در آن بنویسید آن عبارت یا عدد در ستون زیر آن فیلتر شود و اگر آن را پاک کنید فیلد آن جدول باز شود. یعنی بدون اینکه نیاز باشد هربار روی زبانه سرستون کیک کنید و فرایند فیلتر کردن را انجام دهید.

در این وضعیت امکان فیلتر چند ستون هست.

گزینه ای دارید که اگر بخواهید جدول شما قفل باشد می توانید بدون باز کردن قفل آن از فیلتر استفاده کنید.

گزینه ای دارید که اگر خواسته باشید می توانید خانه های خالی را هم در فیلتر خود داشته باشید.

گزینه ای دارید که اگر بخواهید ستون های متنی فیلتر شما همانند گزینه Contains در زبانه سرستون عمل خواهد کرد.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading

سایر کاره های eppagh