توضیحات کاره

بابت هر مشاوره فنی ، حقوقی و تنظیم دادخواست و لایحه سبک20.000 تومان بابت مشاوره فنی یا حقوقی تخصصی وسنگین 30.000 تومان تهیه و تنظیم هر قرارداد داخلی 30.000 تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل PDF یا WORD از پاسخ مشاوره ، لایحه ، دادخواست ، قرارداد یا ارائه راهکار اجرایی مورد مشاوره بصورت فایل PDF

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  نمونه ای از قرارداد تنظیم شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  مشاوره تخصصی +2 روز +15,000 تومان
  تهیه و تنظیم انواع قرارداد +2 روز +30,000 تومان
  برای نظیم دادخواست و لایحه سبک   در 2 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

  سایر کاره های سعید بهمنی