توضیحات کاره

به زبان پایتون نیاز داری ؟ 

وقت نداری؟ 

ما برات انجام میدیم 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

کدهای برنامه

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های sabba.th