توضیحات کاره

طراحی دو روزه انجام میدم . قیمت بر اساس طرح کلاسیک و مدرن فرق داره و در صورت نیاز به داشتن اندازه یونیت ها شامل افزایش قیمت میشه.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

طراحی سه بعدی کابینت با نرم افزار کیتچن دراو  . ارائه طرح از زوایای مختلف آشپزخانه  و درصورت نیاز ارائه اندازه یونیت ها به صورت دیوار به دبوار.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های elham.dige