توضیحات کاره

کارشناس اقتصاد هستم. و اموزش های بورس را دید و خدمات ارایه داد ام با دکترا این رشته همکاری  و اموزش دید ام.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحلیل هر نماد یا شاخصی که درخواست شود و نقاط حمایتی و مقاومتی و دیدگاهی جامع از نماد یا شاخص مورد نظر و اظلاعاتی کامل و جامع برای تصمییم گیری شما.

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    نمونه ای از تحلیل انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای تحلیل نماد به طور کامل و بررسی گزارشات   در 0 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.