توضیحات کاره

من میتونم اطلاعیه های شما را طراحی کنم...
اطلاعیه ها از 5 هزار می باشد...

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تصویر با کیفیت
 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    انجام اصلاحات +1 روز +2,000 تومان
    برای هر اطلاعیه   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.