توضیحات کاره

نیازی نیس خیلی پول بدی تا یه موبایل مناسب بگیری ، شاید اصلا به کارت نیاد ، مناسبترین لزوما گرون ترین نیس

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.