توضیحات کاره

اگر مطالب رو بفرسته طراحی هر اسلاید 700 و مطالب با خودم باشه هر اسلاید 1000

بر اساس توافق با مشتری و زمان مورد نیاز کار انجام میشود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های همراه دانشجو