توضیحات کاره

متن اصلی به زبان انگلیسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پس از اعلام توافق طرفین٬ منتشر شد. با سفارش این کاره می توانید دریافت کنید!

در صورت لزوم بخش های از آن را با هزیه توافقی برای شما ترجمه می کنیم.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.