توضیحات کاره

روش های بدون المان(meshless) یکی از روش های جدید در زمینه تحلیل های مهندسی هست. بنده کد این روش ها (RBF وMLS) را در اختیار دارم. که برای سازه های مختلف نوشته شده است.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

کد های بدون المان به همراه فایل آموزشی برای اجرای برنامه

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ارایه خدمات برای نرم افزار های تخصصی مکانیک (MATLAB,SOLIDWORKS,ANSYS,ABAQUS)