توضیحات کاره

ایجاد سایت با اپن کارت و نصب افزونه های مورد نیاز برای شما

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک سایت آماده و حرفه ای+آموزش

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های coloner