توضیحات کاره

دنیای امروز دنیای گستردهٔ نرم‌افزارهاست دنیایی که مبتنی بر سرعت محاسبات می‌باشد و برای این هدف استفاده از نرم‌افزارها بهترین گزینه می‌باشد.

واژه CAD مخفف Computer Aided Design و به معنی طراحی به کمک رایانه است. واژه CAD یعنی ابتدایی‌ترین مرحله برای ساخت یک قطعه و معرفی آن به یک رایانه است که این کار توسط یک اپراتور صورت می‌گیرد که با طراحی سه بعدی توسط نرم‌افزاری خاص خود انجام می‌شود و یا حتی توسط اسکن سه بعدی اجسام صورت می‌گیرد. اگر قطعه پیچیده باشد هر قسمت آن را جداگانه طراحی کرده و سپس اسمبل می‌کنند.

هم پروژه های درسی و دانشجویی و هم پروژه های صنعتی، بازار کار مربوط به این رشته هستند. البته در کنار کار مدلسازی قطعات توسط نرم افزارهای CATIA و Solidworks، فرایند شبیه سازی و آنالیز هم انجام میشود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

با توجه درخواست شما هر نوع فایل خروجی موجود در نرم افزارهای مذکور قابل تهیه است.

هم چنین بنا به درخواست شما می توان فایل گزارشی در غالب Word یا Pdf نیز تهیه کرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های CAD-Shop