توضیحات کاره

پاسخ سوالات جالبی را می توانید از این کتاب دریافت کنید. 
مانند این که آیا از نظر اسلام در کرات دیگر هم انسان ها و آفریده هایی وجود دارند؟ 
از دیدگاه اسلام چه مقدار از آغاز خلقت گذشته است؟ آیا قبل از حضرت آدم،‌ مخلوقات دیگری نیز بوده اند؟ 
و ...

665 پرسش و پاسخ در محضر علامه سید محمد حسین طباطبائی (رحمت الله علیه)

تألیف: محمد حسین رخشاد

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فاایل PDF شامل 161 صفحه 

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های behtarin