توضیحات کاره

دریافت شماره مجازی برای اکانت هایی که در تلگرام و سایر اپلیکیشن ها میخواین نصب کنید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک عدد شماره مجازی

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های behnam1369