توضیحات کاره

بازگردانی فایل های صوتی خود را به ما بسپارید .

دقیق و بدون غلط 

تحویل در کوتاه ترین زمان ممکن

فارسی

1 ساعت فایل صوتی = 2 روز  دقیقه ای 1000 تومان

1 ساعت فایل صوتی = 1 روز  دقیقه ای 1500 تومان

انگلیسی

1 ساعت فایل صوتی = 2 روز  دقیقه ای  2500 تومان

1 ساعت فایل صوتی = 1 روز  دقیقه ای  4000 تومان

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل متن به صورت فایل pdf  یا  word

  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی، انگلیسی

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از رونویسی انجام شده توسط این کاربلد را مشاهده و بررسی نمایید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای هر دقیقه   در 2 روز
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.