توضیحات کاره

من می تونم در این کاره به سوالات شیمی به خصوص شیمی آلی پاسخ بدم و و به اسونترین روش بهتون یاد بدم.

هر سفارش، یک سوال

(برای شیمی آلی، باید افزودنی مربوطه رو انتخاب کنید)

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های baranhp