توضیحات کاره

قیمت هر ترجمه بستگی به تعداد صفحات و عمومی یا تخصصی بودنه درخواست مشتری میباشد.

قیمت هر صفحه عمومی 2 هزارتومن و هر صفحه ی تخصصی 3هزار تومن

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های Bagherpoor