توضیحات کاره

با توجه به اینکه داشتن یک CV برای اخذ پذیرش از دانشگاههای خارج از کشور لازم و ضروری می باشد

و همچنین تهیه آن توسط بعضی افراد ممکن است فرآیندی سخت و زمانبر باشد

من می توانم برای شما CV قابل قبول توسط اکثر دانشگاههای خارج از کشور را تهیه نمایم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از سفارش، مشتری دو فایل به صورت word و pdf از سفارش خود را تحویل خواهد گرفت

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های b.hamoon