توضیحات کاره

«طراحی پرایمر تخصصی برای واکنش های PCR، Real-time PCR»

برای هر توالی، حداقل 4 پرایمر طراحی می شود.

فایل تحویلی علاوه بر توالی پرایمر طراحی شده شامل موارد زیر است:

- طول هر پرایمر

- درصد GC هر پرایمر

- Tm هر پرایمر

- وجود یا عدم وجود ساختارهای hairpin، loop و Dimer

و به ازای هر جفت پرایمر:

- طول محصول نهایی

- نتیجه بررسی مشابهت با سایر نواحی ژنوم در Blast

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل تحویلی یک فایل Word است شامل توالی پرایمرها و ویژگی های هریک

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  طراحی پرایمر یک توالی خاص 7 روز 100,000 تومان
  انجام بیش از یک بار اصلاحات (نامحدود) +1 روز +30,000 تومان
  ارسال فایل لایه باز +1 روز +5,000 تومان
  طراحی پرایمر Exon Junction +1 روز +30,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.