توضیحات کاره

من برای هر روزه ی قضا  ۲۰هزار تومان میگیرم                                      

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

گرفتن روزه قضا 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر یک روزه قضا   در 14 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های azb448