توضیحات کاره

با توجه به محدودیت های جدید اینستا ما سعی کرده ایم سرعت و کیفیت و قیمت کار خود را نسبت به سایرین در حد بهتری نگه داریم تا زمان رفع محدودیت های اینستا بیشتر از ۵ هزار فالوور برای یک بیج سفارش انجام نمیشود

yy

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از خرید به تعداد مورد نیازتون فالوور به بیج شما اضافه میشه 

  • نوع فالوورها: فیک (غیرواقعی)، واقعی
  • موقعیت جغرافیایی فالوورها: ایرانی، بین المللی
  • فعالیت ممبرها: فعال، غیرفعال

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

صف سفارشات این کاره پر است.