توضیحات کاره

با توجه به محدودیت های جدید اینستا ما سعی کرده ایم سرعت و کیفیت و قیمت کار خود را نسبت به سایرین در حد بهتری نگه داریم متاسفانه حدود 20 در صد ریزش بعد انجام کار احتمالا داشته باشه که به منظور جبران درصدی از ان هنگام سفارش تعدادی فالوور اضافه برای جبران ارسال میشه

 

yy

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از خرید به تعدادسفارش فالوور به بیج شما اضافه میشه 

  • نوع فالوورها: فیک (غیرواقعی)، واقعی
  • موقعیت جغرافیایی فالوورها: ایرانی، بین المللی
  • فعالیت ممبرها: فعال، غیرفعال

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

صف سفارشات این کاره پر است.

سایر کاره های js68