توضیحات کاره

مبلغ طراحی برای هر اینفوگرافیک 40هزار تومان می باشد.

مدت زمان تحویل طرح حداکثر 4 روز می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از اتمام کار فایل مورد با فرمت Jpg و Psd تحویل مشتری خواهد شد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ava1394