توضیحات کاره

برنامه ریزی استراتژیک در واقع یک برنامه ریزی گسترده و کلان برای یک کسب و کار اینده داره . در این گونه برنامه ریزی ها کلیه اتفاقات پیش بینی میشه و براشون راه حل در نظر گرفته میشه.  حوزه خطرات و ریسک ها و به دقت بررسی میکنیم و همچنین فرصت ها و نقاط قوت هم شناسایی می کنیم استراتژی ای برای توسعه و پیشرفت در نظر می گیریم.

در برنامه ریزی استراتژیک تحقیقات بازار نقش بسیار مهمی در طرح ریزی استراتژی  دارد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل pdf شامل تحلیل:

کسب و کار

 مشتریان

پتانسیل های بازار

رقبا

تدوین استراتژی توسط ماتریس ها و تکنیک های مدیریتی

توصیه ها و جداول مالی(اکسل مالی)

نیروی انسانی

ریسک ها و خطرها 

و...

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های askaram