توضیحات کاره

- طراحی به کمک نرم افزار SolidWorks و استفاده از تجارب و روشهای جدید مدل سازی سه بعدی

- مونتاژ قطعات و گرفتن نقشه انفجاری

- پذیرفتن طرح های نیمه تمام و یا فایل مدل های سه بعدی کارشده که نیاز به  تغییر جزئی و یا کلی دارند،  با بررسی و در نظر گرفتن قابل ویرایش بودن آنها

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

- فایل های سه بعدی با فرمت های استاندارد

- تحویل عکسهای رندر شده طرح 

- گرفتن نقشه های اجرایی  برای ساخت مدل (در صورت تمایل)

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  نقشه های اجرایی قابل پرینت +2 روز +30,000 تومان
  مونتاژ قطعات و گرفتن نقشه انفجاری +2 روز +20,000 تومان
  برای طراحی و مدل سازی   در 7 روز
  اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

  سایر کاره های ask144