توضیحات کاره

من میتونم برای شما موزیک ویدئوی زیبا و ساده بسازم. که قیمت آن نیز در برابر با سایر کار های مشابه کمتر است ولی این بدان معنی نیست که کیفیت کار پایین باشه. نه این طور نیست بلکه کیفیت و درستی کار کاملا تضمین شده است.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

مشتری در ابتدا یک موزیک و (در صورت وجود یک کاور ) برای ما ارسال خواهد کرد.

و ما بعد از 3 روز (برای ویدئو ی 1 دقیقه ای) یک ویدئو موزیک با کیفیت تحویل خواهیم داد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های asghar