توضیحات کاره

لــطفـــا بـــا دقـــت مـــطالـــعــه فــــرمـــائیـــد

من فرم های اداری ، فاکتور و سربرگ و برگه های یاداشت طراحی میکنم 

نمونه کارهای ارائه شده نمایانگر کیفیت کار من است 

من در دو سطح A و B خدمات ارائه میدهم 

 

سطح B : ( سیاه و سفید )

 • در این سطح کار بصورت تک رنگ طراحی میشود که مناسب برای پرینت یا چاپ ریسو می باشد و فاکتور و سربرگ در قطع های A4 و A5 و A6 و پاکت هم در قطع های ملخی ، A4 و A5 بصورت عمودی یا افقی طراحی می گردد .
 • هزینه برای این سطح 100/000 تومان است .

 

نحوه همکاری :

 1. پس از ثبت و دریافت سفارش.
 2. ارائه 1 اتد مطابق با سلیقه و توضیحات کار فرما .
 3. اجرای 1 بار ویرایش روی اتد مورد نظرمطابق با سلیقه کار فرما .

 

 سطح A : (  رنگی  )

 • این سطح از کار مناسب برای پرینت رنگی و چاپ افست می باشد و بصورت تمام رنگی یا نیم رنگی طراحی میگردد.
 •  فاکتور و سربرگ در قطع های A4 و A5 و A6 و پاکت هم در قطع های ملخی ، A4 و A5 بصورت عمودی یا افقی طراحی می گردد .
 • هزینه برای این سطح 200/000 تومان است .

نحوه همکاری :

 1. پس از ثبت و دریافت سفارش.
 2. ارائه 2 اتد مطابق با سلیقه و توضیحات کار فرما .
 3. اجرای 2 بار ویرایش روی اتد مورد نظرمطابق با سلیقه کار فرما .

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تحویل فایل با فرمت های  JPG و PDF 

تحویل فایل لایه باز هزینه جداگانه دارد

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

  سایر کاره های ***