توضیحات کاره

آزمون اول:

این ازمون ارزش های آلپورت است که در دو بخش طراحی شده.بخش اول شامل ۳۰ تست و بخش دوم شامل ۱۵ است که در نهایت باتوجه به امتیازی که کسب می کنید می تواند شغل مناسب با شخسیت شما را در رشته های علوم انسانی و تجربی و ریاضی تعیین کند و به شما در انتخاب شغل آینده تان راهنمایی کند.

آزمون دوم:

این آزمون سبک شناختی است که شامل تست های تصویری و انتزاعی است که با توجه به ذهن شما شغل پیشنهادی آینده تان را تعیین می کند.

توجه

هر دو تست سبک شناختی و ارزش های آلپورت در زمینه پیدا کردن استعداد تحصیلی و شغلی است و این دو تست درکنار هم میتوانند نتیجه ای دقیق را به شما ارایه دهد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شما دو فایلpdfدریافت می کنید.

نوع محتواهای ارسالی: متنی (pdf یا word)،  

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.