توضیحات کاره

طراحی پلان ، نما و ... از 300000 تومان 

نقشه هر شیت  پلان 50000 تومان 

نقشه هر نما و برش  30000 تومان 

ترسیم هر مدلی دوبعدی بسته به پیچیدگی از 30000 تومان 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بصورت فایل اتوکدی یا عکس یا pdf یا فایل مورد نظر در فایل فشرده قابل ارسال است . 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های architect1366