توضیحات کاره

شبیه سازی با aspen hysys یکی از پرکاربرد ترین راههای مدل سازی فرآیندهای شیمیایی است. که در صنایع مخلتف و همچنین در پروژه های رشته مهندسی شیمی کاربرد دارد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل های مربوط به شبیه سازی و pdf های مربوط به فرایند را دریافت خواهید کرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های arash720